Katrien Orlans
              Saudade
Hoe het was.  Hoe het nooit is geweest en hoe het ook nooit meer zal zijn.
Lieven Lefere over Saudade:
Het verlies van het vertrouwde en de gehechtheid aan hetgeen wat is verdwenen is het thema van de reeks Saudade van Katrien Orlans. Het Portugese woord saudade is moeilijk te vertalen naar het Nederlands. We hebben er namelijk geen woord voor. Weemoed, melancholie of heimwee komen het dichtst in de buurt. Het omschrijft het gevoel van een gemis van een plaats, van een verloren liefde, een overledene, iemand die men lang niet heeft gesproken; maar ook van een melodie, een situatie of een gerecht.

De fotografe probeert dit gevoel te verbeelden vanuit haar eigen beleving en omgeving. Biografische elementen worden vermengd met uitgezochte personages en plaatsen. Je hoeft de exacte context niet te kennen om saudade te voelen in deze beelden. Elke doorkijk botst meteen op een wand van struiken, bomen of een enkel lichaam. Er is geen ontsnappen aan. Ook de uitgewaaierde sluiers maken het kijken moeilijk. Ze vertroebelen het beeld, symboliseren het gemis en brengen ons tot bij het onvermijdelijke vergeten.

Back to Top